Huertas

Regióny intenzívneho pestovania sa nachádzajú v pobrežných zónach v rozľahlej suchej stredomorskej otvorenej krajiny. Krajinu pretínajú zavlažovacie kanály a časté sú terasy. Pestuje sa tu zelenina a ovocie všetkých druhov. Sú nazývané aj oázy Stredomoria. Príklady: malé regióny v juhozápadnom Taliansku a južnom a juhovýchodnom Španielsku.

Zdroj: MEEUS et al. (1990), s. 304

Database entries forHuertas

No entries for this category