O eAtlas

  Vstupy sa spracovávajú.

  PREDSLOV

  Obsah národných záznamov uskutočnili mnohí výskumníci, väčšinou členovia siete EUCALAND, ale aj ďalší kolegovia. Obsah bol pripravený a nahraný v rámci projektu FEAL. Snažili sme sa označiť osoby, ktoré výskum vykonali. Ospravedlňujeme sa za chyby a zabudnuté osoby. Ak spozorujete chybu, kontaktujte nás. Ďakujem za spoluprácu!

  CIEĽ

  E-Atlas FEAL o európskych poľnohospodárskych krajinách (EPK) je založený na údajoch, ktoré neustále zhromažďuje Inštitút pre výskum európskych poľnohospodárskych krajín e.V. (EUCALAND), ktorý je partnerom FEAL. Cieľom je opísať EPK, ich históriu, vývoj, charakter, význam pre ľudí atď. a iniciatíva funguje už od roku 2010. Osobitné zameranie sa kladie na tie krajiny, ktoré sa v dôsledku nevyužívania alebo homogenizácie štruktúr často strácajú. Príčinou buď nesprávne vedená dotačná politika alebo globalizácia, ale aj ekonomická marginalizácia lokalít. E-Atlas ide nad rámec bežnej charakteristiky, zhromažďuje aj údaje, ilustrácie a znalosti o európskej kultúre, kultúrnom dedičstve, výrobných metódach a návykov spojených s týmito poľnohospodárskymi krajinami.

  FEAL E-Atlas sa zameriava na 16 krajinných typov, v ktorých sa nachádzajú prípadové štúdie: dehesa, krajiny delty, poľnohospodársky využívaná pôda, vresoviská, vrchoviny, huertas, horské krajiny, lúka, otovrené polia, sad, pasienok, vidiecke oblasti, staré háje, terasované krajiny, vinice, drevinové pasienky. Tieto FEAL krajiny sú preložené do 7 jazykov. Ostatné európske poľnohospodárske krajiny sú ponechané v anglickom jazyku.

  NÁPAD

  E-Atlas je založený na dlhodobo trvajúcej participatívnej pracovnej metóde. Členovia EUCALANDU charakterizujú od roku 2010 postupne jeden typ krajiny za rok - podľa systému, ktorý je definovaný v príručke EUCALAND. Táto práca bude pokračovať a všetci sa môžu zúčastniť. Prebiehajú pravidelné pracovné stretnutia a publikácie. Viac informácií nájdete na domovskej stránke siete. Z tohto dôvodu sa rozsah informácií líši podľa EPK. Niekedy nájdete informácie z 2 krajín, v iných prípadoch aj z 10 krajín. Každý rok sa pridávajú nové informácie, nové fotografie, nové mapy a nové súbory údajov.

  ÚČASŤ

  Ak by ste chceli poskytnúť buď úplný opis, alebo len ďalšie ilustrácie, údaje, mapy k EPK, kontaktujte prosím EUCALAND sekretariát: secretariat@eucalandnetwork.eu

  Môžete sa tiež stať riadnym členom EUCALAND a pravidelne sa zúčastňovať na stretnutiach a projektoch.