Krajiny delty

(1) “Delty južnej Európy sú intenzívne kultivované oblasti, a v tomto aspekte porovnateľné s poldermi v severozápadnej Európe.“ (...) Sú to otvorené a mladé krajiny s koncentrovaným vidieckym a mestským rozvojom. “Vzhľad krajiny je preto celkom pravidelný. Vzorce pravouhlých polí sa striedajú svojou formou a orientáciou.” Príklady: Les Landes a Languedoc-Roussillon (FR), údolie rieky Po (IT Emilia Romagna, Lombardia), údolie rieky Ebro (ES), údolia riek Tejo a Douro (PT).

(2) Vejárovité náplavové usadeniny v ústi rieky.

Zdroje: (1) MEEUS et al. (1990), s. 313. (2) EVERT (2004), s. 148.
Krajiny delty
Poľnohospodárska činnosť na nivelačný ventilátor postavený pri rieke v blízkosti Solúna v Grécku (Fotografia: Csaba CENTERI 2010)

Poľnohospodárska činnosť na nivelačný ventilátor postavený pri rieke v blízkosti Solúna v Grécku (Fotografia: Csaba CENTERI 2010)

Database entries forKrajiny delty

The entries are still in process, the e-atlas is still under development

 

The Delta du Rhône was formed 10.000 years ago by the penetration and decline of the sea and the edification of sandy spits.

Since Antiquity the area is used agriculturally and large agricultural domains appear. The construction of dams start in the Middle Age while forestry… [Read more]