Otvorené polia

Rozľahlé zvlnené roviny s pravidelným vzorom veľkých pravouhlých pozemkov. Farmy sú sústredené v dedinách. Zvyšok krajiny je prázdny. Príklad: veľké časti Francúzska, Maďarska a Nemecka.

Zdroj: MEEUS a kol. (1990), s. 297.
Otvorené polia
Veľké otvorené polia na Veľkej maďarskej planine v Maďarsku (Fotografia: Csaba CENTERI 2003)

Veľké otvorené polia na Veľkej maďarskej planine v Maďarsku (Fotografia: Csaba CENTERI 2003)

Database entries forOtvorené polia

No entries for this category