Staré háje

Variantu “bocage” možno nájsť vo Francúzsku (Massif Central) a Španielsku (Galicia). Sú to viac či menej uzavreté pozemky, ale nie všetky pozemky sú ohraničené. Hranice niekedy tvoria živé ploty alebo stromy. Pozemky nie sú rovnakej veľkosti. Pre “semi-bocage” je charakteristický členitejší reliéf v porovnaní s pravým “bocage”. Rozľahlé lesy (napríklad gaštan).

Zdroj: Meeus a kol. 1990: s. 308.

 
Staré háje (bocage [FR] = živý plot); Semi Bocage
V blízkosti rieky stále nájdeme nepravidelné viac či menej uzavreté polia, ktoré prechádzajú cez lesy, Accous, Pyreneje/Francúzsko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2008)

V blízkosti rieky stále nájdeme nepravidelné viac či menej uzavreté polia, ktoré prechádzajú cez lesy, Accous, Pyreneje/Francúzsko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2008)

Database entries forStaré háje

No entries for this category