Vidiecke oblasti

(1) = Vidiek: "Vidiecke oblasti sú riedko osídlené oblasti bez významných veľkomiest alebo miest. Pre vidiek sú príznačné určité formy krajiny a využívania pôdy, kde dôležitú úlohu zohrávajú poľnohospodárstvo a prírodné oblasti."

(2) Prírodná krajina mimo miest, zahrňujúca dediny.

Zdroje: (1) Rada Európy 2007: s. 23; (2) Evert 2004: s. 511.
Vidiecke oblasti
Vidiecka oblasť charakterizovaná zmiešanou poľnohospodárskou pôdou s malými dedinkami, Bergisches Land, v blízkosti Kolína / Nemecko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2004)

Vidiecka oblasť charakterizovaná zmiešanou poľnohospodárskou pôdou s malými dedinkami, Bergisches Land, v blízkosti Kolína / Nemecko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2004)

Database entries forVidiecke oblasti

No entries for this category