Vrchoviny

(1) "(...) drsné, prázdne a opustené. (...) hory a kopce ovplyvnené mimoriadne vlhkými podmienkami (až 2000 mm dažďa za rok). Využívanie pôdy sa obmedzuje na lesné hospodárstvo pod stromovou líniou na horských svahoch a rozšírené je pasenie oviec s občasným výskytom osamotených fariem (...). Vresoviská a močiare, rozptýlené jazerá a všadeprítomné ovce určujú pasienkový charakter krajiny. Okrem súvislých lesov sú tu osamotené stromy pomerne vzácne. Miestami sa vyskytujú vŕby a buky. Možnosti pre poľnohospodárstvo sú obmedzené." Príklady: vrchoviny Írska, Škótska, Nórska.

(2) Nízke hornaté regióny v krajine.

Zdroje: (1) MEEUS a kol. (1990), s. 311; (2) EVERT (2004), s. 415.
Vrchoviny
Dorset, Veľká Británia (Fotografia: Graham FAIRCLOUGH 08/2002)

Dorset, Veľká Británia (Fotografia: Graham FAIRCLOUGH 08/2002)

Database entries forVrchoviny

The entries are still in process, the e-atlas is still under development