Dehesas

Dehesa po španielsky, alebo Montados po portugalsky. Systémy dehesa sú autentické formy využívania mediteránnych lesov, v ktorýchpôvodné stromy - dub cezmínový a dub korkový, rozmiestnené alebo vložené do súvislých trávnatých porastov. Výsledná krajina, ktorá spája zrelé ekologické prvky (dubové stromy) s inými zmladenými prvkami (pastviny), si zachováva vysokú biologickú rozmanitosť. Takto je dosiahnutá rovnováha medzi využívaním a ochranou krajiny, kde jej rozmanitosť vzniká kombináciou malých jednotiek s rôznymi poľnohospodárskymi využitiami. Táto mozaika typu dehesa pozostávajúca z poľnohospodárskych plodín, trávnatých porastov (pasienkov), krovín a rozptýlených stromov poskytuje potrebné ekologické podmienky pre veľké množstvo rastlinných a živočíšnych druhov.

Zdroje: GÓMEZ-LIMÓN (1999), s. 166. ZIMMERMANN (2006), s. 364.
Dehesas v meste Plascencis, Španielsko. (Fotografie: Csaba CENTERI 2010)

Dehesas v meste Plascencis, Španielsko. (Fotografie: Csaba CENTERI 2010)

Database entries forDehesas

The entries are still in process, the e-atlas is still under development

 

Dehesas always existed but are now tremendously diminishing and are being replaced. This evolution is mainly due to the increase of intensive agriculture, to the development of enclosed fields and to the high level or urbanisation.