Vinice

(1) Vinice (vinohrady) sú plantáže vínnej révy pestovanej najmä pre výrobu vína, ale aj pre výrobu sušených hrozienok, stolového hrozna a nealkoholickej hroznovej šťavy. Veda, prax a štúdium výroby vína sú známe ako vinohradníctvo.

(2) Vinohradníctvo sa robí na rovinách ako aj na terasách - prírodných, polo-prírodných alebo človekom vytvorených.

Zdroje: (1) Online encyklopédia Wikipédia. (2) Definícia bola vypracovaná v rámci Eucaland-Project na účely tohto projektu.

Vinice
Pestovanie viniča je intenzívna monokultúra v poľnohospodárskej pôde - v plochých a kopcovitých oblastiach, na terasách alebo v rovinách, Beaujolais, Francúzsko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2003)

Pestovanie viniča je intenzívna monokultúra v poľnohospodárskej pôde - v plochých a kopcovitých oblastiach, na terasách alebo v rovinách, Beaujolais, Francúzsko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2003)

Database entries forVinice

The entries are still in process, the e-atlas is still under development