Vresoviská

(1) Vresoviská sú suchozemské krovinové biotopy charakterizované otvorenou nízko rastúcou drevinovou vegetáciou, ktorá sa nachádza prevažne na neplodných kyslých alebo chudobných pôdach. Podobajú sa na močiare, ale líšia sa v závislosti od rozdielneho podnebia a vegetácie. Vresoviská sú všeobecne teplejšie a suchšie ako mokrade. Vresoviská sa nachádzajú na pobreží (napr. pobrežie Stredozemného mora), ako aj vo vnútrozemí (napríklad v Nemecku).

(2) Rozľahlé pasienky na nekultivovaných podzolových pôdach, kde vo vegetácii dominujú trpasličie kríky, trpasličie duby a borievky.

Zdroje: (1) Definícia bola vypracovaná v rámci Eucaland-Project na účely tohto projektu; (2) EVERT (2004), s. 301.
Vresoviská
Lüneburger Heide, jeden z najznámejších príkladov vresoviská, vytvorené pasenie oviec (dominantné druhy: Calluna vulgaris), severné Nemecko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2005)

Lüneburger Heide, jeden z najznámejších príkladov vresoviská, vytvorené pasenie oviec (dominantné druhy: Calluna vulgaris), severné Nemecko (Fotografia: Alexandra KRUSE 2005)

Database entries forVresoviská

No entries for this category