Landscape Categories

Definition

Gozdni travniki so pašene površine z drevesi – na pašnikih, travnikih, travinju. Vključujejo, sadovnjake, montados, dehesas, Streuobstwiesen. Ne vključujejo plantaž, gozdnih pašnikov, pašnega… [Read more]

Definition

(1) Ta oblika rabe tal se odraža v terasah, z namenom da se maksimizira obsijanost s soncem. Terase so značilne za celotno Sredozemlje. Tipične rastline: vinska trta, oljke in sadno drevje (2)… [Read more]

Definition

(1) “Rečne delte južne Evrope so intenzivno obdelana območja, primerljiva s polderji SZ Evrope” (...) To so odprte krajine kjer je koncentriran ruralni in urbani razvoj. Je mlada krajina. “… [Read more]

Definition

Dehesas (špansko), tudi Montados (portugalsko): Dehesa sistem izvira iz izkoriščanja Mediteranskega gozda, v katerem so domorodna drevesa kot hrast in plutovec razporejena ali vsajena po travnati… [Read more]

Definition

= njive, polja s kulturnimi rastlinami: krajina, ki jo izkoriščamo za pridelovanje poljščin, brez dreves ali z redkimi drevesi. Karakteristične so različni tipi mej: žive meje, kanali, nasipi,… [Read more]

Definition

(1) Heaths je grmičasti krajinski habitat , ki ga karakterizira odprtost, nizkorasla grmičasta vegetacija, ki raste na nerodovitnih kislih tleh, ali na drugače siromašnih tleh. Podobne so močvaram… [Read more]

Definition

(1) “(...) surova, prazna in zapuščena. (...) hribi in gričevje na katere vplivajo ekstremno vlažni pogoji ( do 2000 mm padavin na leto). Izkoriščanje zemljišč je omejeno na gozdarstvo pod gozdno… [Read more]

Definition

Na obsežnih, suhih mediteranskih odprtih krajinah ob obalah se nahajajo regije intenzivne obdelave. Prepredene so z namakalnimi jarki in pogosto urejene v terasah.Rastejo vse vrste sadja in… [Read more]

Definition

Travniki so površine porasle s travo in drugimi nelesnimi rastlinami. Primerni so za košnjo mrve. Običajno jih ne uporabljamo za pašo.

Vir: Definicijo je prispeval Eucaland- Projekt za… [Read more]
Definition

“Široka ravnina s pravilnimi pravokotnimi parcelami zemlje. Kmetije so skoncentrirane v vaseh. Vmesni prostor je prazen.” Primeri: velik del Francije, Madžarske in Nemčije

Vir: MEEUS et al… [Read more]

Definition

Trajni nasadi z gojenimi sadnimi drevesi ( jablane, marelice...itd.); posebna različica: ekstenzivni travniški sadovnjaki.

Vir: Definicijo je prispeval Eucaland- Projekt za potrebe projekta
Definition

(1) = podeželje : “ Podeželjska območja so redko nasljena območja brez pomembnih velemest ali mest. Podeželje se nanaša na določeno obliko krajin in rabe zemljišč, kjer imajo pomembno vlogo… [Read more]

Definition

Različico bocage lahko najdemo v Franciji (Massif Central) in v Španiji (Galicia). Več ali manj zaprta polja, a niso vsa  razmejena, včasih  so žive meje ali drevesa.  Ni enakih polj po obliki in… [Read more]

Definition

(1) Vinogradi so nasadi vinske trte, ki jo gojijo za vino, rozine, namizno grozdje ali grozdni sok. Znanost, praksa in študij pridelave vina imenujemo vinogradništvo.

(2) Za… [Read more]

Definition

(1) Pašniki so v nasprotju s travniki namenjeni prvenstveno paši. Lahko vključujejo travne površine in površine, ki niso poraščene  s travo kot so heathland, močvare in gozdni pašniki. Pašno rušo… [Read more]

Definition

Hribovja so oblikovale tektonske sile ali vulkani.Te sile so lokalno oblikovale površino zemlje v vrhove ali širše geografske regije. Naravna vegetacija je skoncentrirana v conah nadmorskih višin… [Read more]