Pasienok

(1) Na rozdiel od lúky, pasienky sa používajú primárne na pasenie. Môžu obsahovať trávne biotopy ako aj netrávne, kde patria vresoviská, mokrade a drevinové pasienky. Porast pastvín môže pozostávať z tráv, strukovín, iných bôbovitých rastlín, kríkov alebo ich zmesi.

(2) Zvyčajne sú to oplotené umelé trávne porasty používané na pastvu. Opačným prípadom je prírodný pasienok bez zasievania, kosenia alebo hnojenia.

Zdroje: (1) Online encyklopédia Wikipedia; (2) EVERT 2004: s. 726.

Pasienok
Rozsiahla pastvina s starobylým maďarským šedým dobytkom, národný park Balaton Uplands, Maďarsko (Fotografia: Csaba CENTERI 2007)

Rozsiahla pastvina s starobylým maďarským šedým dobytkom, národný park Balaton Uplands, Maďarsko (Fotografia: Csaba CENTERI 2007)

Database entries forPasienok

Research: Martina Slámová, Jana Špulerová, Marta Dobrovodská, Dagmar Štefunková; upload: Bénédicte Gaillard.

A  very  important  argument  for  creating  a culinary tourism  related  to  the  milk products  making  in Slovakia  is  truly  a  long  tradition  which  extends  to  the  prehistoric  times. It is indirectly proven by the archaeological findings of sheep bones and… [Read more]